"Ett bra resultat bygger på förtroende,
integritet och god kommunikation."