Inriktning

Strand Business Consulting inriktning är att som oberoende konsultföretag stödja ledande företag och organisationer i verksamhetens möte med IT.
 
Vi arbetar med förändringsarbete och utgår från verksamhetens behov, med kunskap om informationsteknologins möjligheter som hävstång för kundnytta. Vi har ett förhållningssätt som bygger på helhetstänkande.
 
Ett bra resultat bygger på förtroende, integritet och god kommunikation. Långsiktigt, tillsammans med kunden.