Bakgrund

Strand Business Consulting AB grundades 1983.

Sedan starten har företaget strävat efter att leverera kundnytta.

De senaste tio åren har företaget främst varit inriktat på bank, finans och försäkring samt offentlig sektor. Innan dess har företaget även haft uppdrag inom universitetsväsendet, service- och detaljhandel. Under ett flertal år tog företaget fram kundanpassade system.

Konsultuppdragen har i huvudsak handlat om ledarskap, organisation, marknadsföring, ekonomi och systemutveckling. Flera av ägarna har genom åren aktivt deltagit i företagets utveckling. Strand Business Consulting AB har alltid visat ett positivt resultat.